Busatis / ESM

Indien er originele onderdeel nummers dan wel merknamen op de website en / of webshop vermeld zijn dienen deze uitsluitend als referentie en behoeven als zodanig niet origineel te zijn. De vermelde onderdelen op de website en / of webshop dienen ter vervanging van uw huidige onderdelen.

Bmm 2009

Maaimesje Busatis / glad.

Bmm 2011

Maaimesje Busatis / glad / nok.

Bmm 3220

Maaimesje Busatis / getand / glad.

Bmm 3221

Maaimesje Busatis / getand / nok.

Bmm 580239

Maaimesje Busatis breed / getand / glad.

Bmm 580240

Maaimesje Busatis breed / getand / nok.

Bmm 2053

Maaimesje ESM Bidux / glad.

Bmm 20531

Maaimesje ESM Bidux / glad.

Bmm 2054

Maaimesje ESM Bidux / glad / nok.

Bmm 580253

Maaimesje ESM Bidux / getand / glad.

Bmm 580254

Maaimesje ESM Bidux / getand / nok.

ESM 2671270

Mesgeleidingarm boven "Bidux"

ESM 3241370

Drukkerhuls "Bidux"

ESM 2671460

Mesgeleidingsarm onder "Bidux"

ESM 2671650

Tuimelarm onder / achter "Bidux"

ESM 2671880

Tuimelarm voor/ boven "Bidux"

ESM 2870520

Lagerhuis aandrijving "Bidux"